Stress

Signaler på stress kan være både fysiske, psykiske og adfærdsmæssige. Det er individuelt, hvilke signaler og hvor mange der viser sig, men generelt gælder det, at man skal lægge mærke til kropslige og adfærdsmæssige forandringer og søge en forklaring.

En tommelfingerregel er, at er man stresset vil man næsten altid opleve, at signalerne på stress aftager eller forsvinder, når man holder fri, har ferie eller sygemeldes. Har man derimod en depression, aftager symptomerne ikke. De fortsætter enten uforandret eller forværres, når man holder fri.

Kortvarig stress er ikke en belastning, man bliver syg af, så længe der efterfølgende er plads til at genoprette balancen imellem krav og ressourcer. Forenklet kan man sige, at når de krav der bliver stillet, er større end de ressourcer, der aktuelt er til rådighed, så udløser det stress. Kortvarig stress er en tilstand, der gør det muligt at reagere og handle hensigtsmæssigt i ekstreme situationer. Biologisk set virker stress gavnligt ca. den første time, men herefter ophører den nyttige virkning. Længerevarende stress udgør en trussel mod helbredet: blodpropper, hjerte-kar sygdomme og depression er blandt nogle af følgesygdommene.

Det er vigtigt at skelne mellem at have travlt og at have stress. Når man har travlt, er travlheden ofte præget af en lystbetonet og engageret følelse for de opgaver der skal løses, og man får tilført energi ved udførelse af dem. Når man er stresset derimod, er der ingen glæde og lyst forbundet med det man laver, tværtimod føles tidligere lystbetonede aktiviteter nu som en byrde, og man drænes for energi.

Den enkeltes tilgang til en opgave er helt afgørende for, i hvor høj grad han eller hun bliver stresset af situationen. Er der tydelige signaler om, at organismen har for meget at gøre, er det vigtigt, du får hjælp enten hos din læge og/eller en terapeut.

Kognitiv terapi og/eller mindfulness meditation kan hjælpe dig med at få overblik over dels hvor presset ligger, men også via kognitive metoder og teknikker vise dig, hvordan du lader op igen

TOP