Smerter og kronisk sygdom

At leve med smerter gennem længere tid er en udfordring for den enkelte: Man begrænses i sine fysiske udfoldelsesmuligheder og humøret påvirkes negativt. Derudover vil mange erfare, at hukommelsen og evnen til at koncentrere sig svækkes, og de fleste oplever, at smerterne belaster på både det personlige, arbejdsmæssige og sociale plan. Udover at forandringerne er en belastning for den enkelte, vil ægtefæller, kærester, børn og forældre ligeledes være berørt af, at smerterne er til stede. På et tidspunkt i et terapiforløb kan det derfor være en god idé også at medinddrage den eller de personer der står tættest på.

Det er en stor udfordring at leve med kronisk sygdom, dels grundet sygdommen i sig selv, men også fordi den kroniske sygdom kan være skjult for andre. Det er derfor ikke ualmindeligt, at den sygdomsramte indimellem bliver mødt med undren, skepsis og manglende forståelse for deres situation af omgivelserne. Dette forhold er en yderligere belastning.

Hvis et menneske får at vide, at han eller hun har en kronisk sygdom, ses ofte efterfølgende en psykisk belastningsreaktion også kaldet en krisereaktion. Erfaring viser, at traumebehandling er mest effektiv, hvis der sammen med personen og de pårørende findes en ny normaltilstand. Den nye normaltilstand bør indeholde viden om hændelsesforløbet eventuelt symptomer samt andre vigtige forhold. Den kriseramte og de pårørende skal derudover have en række redskaber med sig, som samlet set kan reducere negative tanker, følelser, søvnproblemer mv.

Formålet med at gå i terapi er ikke at fjerne den kroniske sygdom – det er der ingen tvivl om, at den enkelte i forvejen har forsøgt med utallige behandlinger. Målet er, at arbejde med de psykologiske følgevirkninger der kommer af at leve med kronisk sygdom, fx stress, angst, lavt selvværddepression og selvmordstanker.

Teknikker indenfor kognitiv adfærdsterapi og mindfulness meditation kan hjælpe dig med at lære at leve med kronisk sygdom – at acceptere og forlige dig med din situation, sådan at du kan leve et godt liv med en ny normaltilstand.

TOP