Lavt selvværd

Selvværd afspejler den måde, man opfatter sig selv på, den måde, man bedømmer sig selv på, og den værdi man tillægger sig selv. Lavt selvværd betyder, at man grundlæggende har en dårlig opfattelse af sig selv, bedømmer sig selv negativt og tildeler sig selv en ringe værdi. Essensen af lavt selvværd er negative grundantagelser om selvet.

Negative grundantagelser opleves som kendsgerninger på samme måde, som at ens højde og vægt, og hvor man bor, er kendsgerninger. Men det er vigtigt at huske, at en persons syn på sig selv – altså ens selvværd er en holdning og ikke et faktum. Holdninger kan som bekendt bero på fejlopfattelser eller forvrængninger, være ukorrekte eller direkte forkerte.

Lavt selvværd er ikke en diagnose i sig selv, men undersøgelser har vist, at det kan bidrage til en lang række af vanskeligheder: angst, depression, selvmordstanker. Symptomer på lavt selvværd kan være, at man ofte er meget selvkritisk (har et negativt selvbillede) er fokuseret på svagheder, fejl og mangler hos sig selv.

Samtidig kan personer med lavt selvværd føle sig uberettiget til at modtage andres kærlighed, opmærksomhed og accept. Man føler sig skyldig, får dårlig samvittighed, bliver bedrøvet, trist og træt. Derudover kan man have vanskeligt ved at koncentrere sig og træffe vigtige beslutninger, og ofte overser personen ikke sine styrkesider og værdsætter ikke de resultater, han eller hun opnår.

Tab af selvværd ses ofte som en konsekvens af andre problemer, som forårsager bekymring og splittelse i et menneskes liv. Tilliden undermineres og leder til følelser af inkompetence og utilstrækkelighed. Disse vanskeligheder kan resultere i tab af selvværd.

 ”Mennesker med lavt selvværd er hårde ved sig selv. For dem kan det at udøve selvkritik mere eller mindre være en livsstil. De skælder sig selv ud, siger til sig selv, at de skulle gøre alting bedre, og sætter sig selv på plads uanset, hvornår der er noget, der går galt. De er på udkig efter enhver lille svaghed eller fejltagelse. Disse svagheder og fejl er ikke dele af normalsvaghed eller naturlige menneskelige fejl – de er bevis på utilstrækkelighed eller fiasko, et tegn på, at man simpelthen ikke er god nok. Mennesker med lavt selvværd kritiserer sig selv for alt det, de skulle gøre, og som de ikke gør – og for alt det, de ikke skulle gøre, og som de gør. De kan endda kritisere sig selv for at være så kritiske.” (Fennell, 1999).

Selvkritisk tænkning opstår som følge af negative grundantagelser om selvet. Selvkritisk tænkning bidrager til at fastholde lavt selvværd, fordi den udløser følelser som skyld, skam, bedrøvelse, skuffelse og depression. Selvkritiske tanker underminerer enhver positiv fornemmelse af selvet og undertrykker individet. Selvkritik blokerer for læring fordi individet kun har fokus på det han/hun gør forkert.

Kognitiv terapi hjælper med at begynde at se fejltagelser, svagheder og mangler – som en naturlig del af det at være et menneske. Det handler om at gøre svagheder og mangler til en del af sig selv snarere end at lade dem udgøre et fundament for vurdering af ens værd. En god regel er også at huske: at det er umuligt at få alles accept, sympati eller kærlighed hele tiden!

 • Jeg har ret til at give udtryk for min mening.
 • Jeg har ret til at give udtryk for mine egne synspunkter, værdier og holdninger.
 • Jeg har ret til at synes, at mine egne behov er lige så vigtige som andre menneskers behov.
 • Jeg har ret til at have følelser som glæde, vrede, sorg og skuffelse.
 • Jeg har ret til at udtrykke mine følelser.
 • Jeg har ret til at blive hørt og til at blive taget alvorligt.
 • Jeg har ret til at blive respekteret på lige fod med andre mennesker.
 • Jeg har ret til at bestemme, om jeg vil leve op til andres forventninger eller handle som det passer mig, blot jeg ikke krænker andres rettigheder.
 • Jeg har ret til ikke altid at være perfekt.
 • Jeg har ret til at begå fejl.
 • Jeg har ret til at skifte mening.
 • Jeg har ret til at sige, når der er noget, jeg ikke kan forstå eller noget jeg ikke ved.
 • Jeg har ret til ikke at tage ansvar for andres problemer.
 • Jeg har ret til, at bede om det jeg gerne vil.
 • Jeg har ret til at være mig selv, udtrykke mig selv, og handle som jeg finder rigtigt.
TOP