En fænomenologisk analyse af deltagernes kropslige oplevelser i et MBSR-program

Et prægraduatprojekt af Jonas Djurhuus, Idræt & Sundhed, SDU:

Meget forskning viser, at mindfulness-baserede interventioner kan være et effektivt middel til at forebygge stress og kan have en positiv indvirkning på det personlige velvære. Mens forskningen i høj grad domineres af kvantitative studier med fokus rettet på udbyttet eller effektiviteten af mindfulness-baserede interventioner, er der relativt få studier, der går i dybden med selve oplevelsen i mindfulness.

Dette prægraduatprojekt er et kvalitativt studie af mindfulness som det praktiseres i MBSR, der med brug af fænomenologisk analyse vil præcisere, hvordan kroppen er med til at præge oplevelsen af mindfulness. Med udgangspunkt i fænomenologisk tænkning, søger projektet deltagernes beskrivelser af deres kropslige oplevelser i løbet af MBSR-programmet, snarere end hvad deltagerne synes eller tænker om noget bestemt.

Ved at undersøge strukturerne for oplevelsen af mindfulness hos deltagerne, ønsker projektet at fremhæve mindfulness som en kropslig og kontekstbaseret praksis. Håbet er også, at projektet kan belyse eller præcisere nogle af de processer, der kan ligge til grund for det gavnlige udbytte, som forskning viser, at mindfulness kan have.

Undersøgelsen udføres blandt frivillige deltagere i Terapi i skoven.

TOP