6 ugers Mindfulness forløb - med lægehenvisning

Forebyg psykisk sygdom med Mindfulness

Gennem mange års forskning ved man i dag, at Mindfulness hjælper på en række lidelser som stress, angst og depression. Man ved også at stress og angst er en risikofaktor for depression, og de to programmer Mindfulness-baseret stressreduktion (MBSR) og Mindfulness-baseret kognitiv terapi (MBKT) er effektive programmer til at reducere negative tanker og følelser, forebygge psykisk sygdom og styrke mental sundhed.

Sundhedsstyrelsen (Nationale Kliniske Retningslinjer) anbefaler Mindfulness som behandling mod angst og depression.

Sindet kan trænes ligesom kroppen

Der er videnskabelig dokumentation på, at mentalt heldbred kan trænes i lighed med det fysiske helbred, og at Mindfulness kan bruges hertil. Du skal blot sætte lidt tid af hver dag - ligesom hvis man ønsker at komme i god fysisk form.

Hvad er Mindfulness?

Mindfulness handler om at være opmærksom på en bevidst måde i det aktuelle øjeblik. De fleste af os er ikke bevidste om, at vi en stor del af vores tid er styret af en strøm af automatiske tanker – tanker som vi kommer til at identificere os med, og tanker vi vurderer, og dømmer os selv med. Mindfulness er en enkel, og effektiv måde at blive opmærksom på de mest vanskelige tanker og følelser, og metoden lærer os, hvordan man undgår de tænkemåder, der fører til stress, angst, nedtrykthed, grublerier og selvbebrejdelser.

Det er ikke kun overfor depression denne metode har vist sig effektiv. Oprindeligt er den udviklet på baggrund af opmærksomhedsmeditation og bruges i dag i behandling af en række lidelser som stress, angst, smerte, kroniske sygdomme, udbrændthed, tristhed.

Forskning viser god effekt med Mindfulness

Forskningsresultater viser, at behandling med mindfulness meditation ikke alene medfører ændringer i følelser, tanker og adfærd, men også i den hjerneaktivitet der ligger til grund for indlæring, hukommelse og selvbillede. Du kan også forvente at få mere energi, større tilfredshed, mindre stress og færre oplevede smerter.

Formålet med kurset

6 ugers forløbet med MBSR & MBKT-teknikker henvender sig til dig, der opfylder kriterierne for psykologisk henvisning fra egen læge (se kriterierne her). Et af kriterierne for at kunne deltage på holdet, er, at du dagligt kan sætte ca. 45 min. af til at få trænet.

Vi træner opmærksomheden gennem mindfulness- og yogaøvelser. Gennem Mindfulness træningen styrker du opmærksomheden, så du bliver mere nærværende i det du foretager dig, og bliver bedre til at prioritere og vælge negative tankemønstre fra.

Flere kender sikkert det at leve enten i fremtiden eller i fortiden. Vi grubler over ting, der er sket, eller bekymrer os over ting, der kan ske. Vi forestiller os, at livet er godt, hvis vi får det, vi vil have og bliver fri for det, vi ikke vil have.

Mindfulness træningen kan forbinde os med og udvikle vores indre ressourcer for læring, vækst og sundhed samt hjælpe os med at finde ud af hvem vi er, og hvad vi vil med vores liv, sådan at vi kan leve med større visdom, trivsel, mening og glæde.

Kan alle lære at meditere?

De fleste kan lære at meditere og opnå gode resultater med Mindfulness. Det eneste det kræver er, at du er motiveret for at gennemføre hele forløbet. Det vil sige at prioritere at komme til alle timer og prioritere at lave hjemmearbejdet. Hvis du ikke kan dedikere dig til forløbet lige nu, er det bedre at vente med at deltage.

Det kan være hårdt arbejde at meditere, og du kan undervejs bliver konfronteret med tanker og følelser, som kan være svære at håndtere. Men du behøver ikke at kunne lide at meditere eller have nogen forhåndserfaring med meditation for at deltage. Du behøver bare at gøre det. Så kan Mindfulness til gengæld blive en måde at være til stede på, som du kan bruge aktivt i hverdagen – resten af livet.

Hvordan foregår det?

  • Kurset foregår i gruppe med højest 9 deltagere
  • Gruppen mødes seks gange - én gang om ugen i 2 timer
  • Der vil være 45 - 60 min. hjemmetræning 6 gange om ugen
  • Forløbet indledes med en individuel samtale med underviser psykolog Mariann Keis
  • Vi laver en række praktiske mindfulness-øvelser fx mindful walking, kropscanning, siddende meditation, simple yogaøvelser
  • Der vil også være undervisning om vores tanker, måder at opfatte situationer på, stress-fysiologi, det der tærer og nærer, og så taler vi hver gang om hvordan det går med træningen
  • Undervejs i forløbet vil der ligeledes være mulighed for en individuel samtale, hvis der er behov for dette

Tilbage til kursussiden

 

TOP