Kognitiv terapi

En af de vigtigste grunde til, at jeg har valgt at bruge kognitiv adfærdsterapi som central terapeutisk metode er, at kognitiv terapi er en højt specialiseret terapiform, der har vist sig at have stor behandlingsmæssig effekt på en række lidelser. Styrken er forskning. Videnskabsfolk over hele verdenen har udviklet, og udvikler løbende forskellige fremgangsmåder til hver enkelt psykisk lidelse, fx til socialfobi, personlighedsforstyrrelser og depression. Dette sikrer effektiv behandling og høj faglighed i de terapeutiske metoder der anvendes.

Centralt for den terapeutiske behandling er tænkningen – kognitionen, der har givet retningen sit navn. Hovedformålet er altid at afhjælpe følelsesmæssig lidelse og ændre uhensigtsmæssig adfærd via fokus på og behandling af negative automatiske tanker.

Inden for behandlingsverdenen vinder den kognitive adfærdsterapi i stigende grad indpas, og anses i dag som et vigtigt supplement til den traditionelle medicinske behandling.

Den kognitive metode er evidensbaseret, dvs. at de kognitive metoder og teknikker terapeuten anvender i et terapiforløb, er udviklet på baggrund af forskningsresultater. Eksempelvis er det i forhold til behandling af depression dokumenteret, at kognitiv adfærdsterapi er mindst lige så effektiv som medikamentel behandling i forhold til ikke-psykotiske depressioner. Derudover viser forskning, at kognitiv adfærdsterapi bedre forebygger tilbagefald, samt har færre bivirkninger end medicin. Det er ligeledes veldokumenteret at kognitiv adfærdsterapi, er den psykoterapeutiske retning, der har bedst resultater i behandling af angst.

Det er muligt at blive fri af en psykisk lidelse, som fx depression. Et ændret perspektiv kan lede frem til en anden forståelse af hvad vi oplever, og hvad det vil sige at være til. Det kan vise vejen til en kilde af indre ressourcer som de færreste af os vidste, at vi rummede.

De kognitive principper anvendes ikke alene i individuel terapi, men også i gruppeterapi.

TOP