Mariann Keis

Cand.psych. fra Århus Universitet
Autoriseret, Specialist i psykoterapi
Speciale i Kognitiv terapi og Mindfulness

Det er en grundlæggende værdi for mig at sikre at det terapeutiske rum opleves trygt og tillidsvækkende, at mødet mellem os er ligeværdigt, samt at du føler dig forstået og mødt med respekt.

For at kunne tilbyde dig et optimalt terapeutisk forløb, er det vigtigt for mig at være opdateret i forhold til relevante teknikker og metoder, der viser sig at være effektive i behandling af psykiske lidelser, herunder ikke mindst strømninger og forskningsresultater indenfor Kognitiv Adfærdsterapi og Mindfulness (Mindfulness-baseret Stress reduktion (MBSR) og Mindfulness-baseret kognitiv terapi (MBKT)).

Kurser, uddannelser og retreats

Af kurser, uddannelser og retreats jeg har deltaget i, kan nævnes følgende:

 • Jeg er uddannet Specialist i psykoterapi: Det er en 6-årig specialistuddannelse, som kan påbegyndes når man er færdiguddannet psykolog.
 • Jeg er autoriseret: Det er en 2-årig grunduddannelse, som kan påbegyndes når man er færdiguddannet psykolog.
 • Mindfulness Instruktør (MBSR) ved Center for Mindfulness, Århus Universitet og Center for Mindfulness, UMASS University and Massachusetts Medical School, USA.
 • Mindfulness Instruktør (MBKT) uddannet af grundlæggeren af Mindfulness-baseret Kognitiv Terapi Professor Mark Williams, Oxford University og psykolog Antonia Sumbundu.
 • Speciale i Kognitiv Adfærdsterapi: Det er en 2-årig kognitiv grunduddannelse for læger og psykologer i Kognitiv Terapi Center Århus.
 • Tværfaglig grunduddannelse i kognitive behandlingsformer, uddannet i Kognitiv Center Fyn.
 • Kognitiv Terapi med børn og unge, underviser Dr. Paul Stallard.
 • Stress og stresshåndtering, kursus over centrale begreber og resultater inden for aktuel stressforskning, underviser Professor Bobby Zacharia, Århus Universitet.
 • 2-dages workshop med Dr. Christine Padesky, Center for Cognitive Therapy, Huntington Beach, California, USA: CBT Boot Camp – Using Mind over Mood to build client and therapists skills.
 • 7-dages professionel Trænings Retreat: Mindfulnes-Based Stress Reduction in Mind-Body Medicine ledet af grundlægger af Mindfulness i den vestlige verden Professor Jon Kabat-Zinn og nuværende leder af Center for Mindfulness, University of Maccachusetts Medical School, Professor Saki Santorelli.
 • 6-days Training Retreat for Mindfulness Teachers, ledet af Ferris Urbanowski, tidligere mangeårig underviser på Stress Reduction Clinic and Center for Mindfulness, University of Massachusetts Medical Center og cand.psych. Antonia Sumbundu.
 • International Mindfulness Konference i København med Professor Jon Kabat-Zinn, Professor Saki Santorelli, Psykiater Lone Fjordbak Ph.d. og cand.psych. Jacob Piet Ph.d.
 • Seminar om forskning af hjernen, mindfulness og meditation: “How to change your brain” ledet af Professor i psykiatri og psykologi Richard Davidson Ph.d., Center for Investigating Healthy Minds at the Waisman Center University of Winsconsin-Madison og læge, dr. med., speciallæge i psykiatri Peter Lund Madsen.
 • Practium i Mindfulness-baseret Stress reduktion: et fem dages træningsretreat arrangeret af Dansk Center for Mindfulness, Århus Universitet ledet af Speciallæge i psykiatri Lone Fjordback Ph.d. og cand.psych. Jacob Piet Ph.d.
 • “Psyke & Soma” underviser Dr. Gunnar Rosén, Institute of Biological and Medical Psychology, Bergen Universitet, Norge.
 • Håndtering af akutte og kroniske smerter, underviser cand.psych. Lone Bennedsen.
 • Grundkursus i klinisk hypnose, underviser cand.psych. Inge Guldal
 • “Supervison af andre faggrupper” af cand.psych. Benedicte Schilling.
 • “Lovgivning og Etik i relation til psykologarbejde indenfor voksenområdet”, underviser cand.psych. Jytte Grandløse.
 • International Mindfulness-Konference i København med bl.a. Professor Mark Williams.
 • “Sorg og krise hos voksne” af cand.psych. Maja O’Connor Ph.d.
 • Stress Behandlingskonference, arrangeret af Institut for Psykologi ved Københavns Universitet og Center for Psykisk Sundhedsfremme.
 • Mindfulness instruktør (MBKT) på Kreta af cand.psych. Lene Iversen, cand.psych. Peter Rasmussen og psykiater Bodil Andersen Kognitiv Center Fyn.
 • 5-dages stilhedsretreat på Duegaarden, Nykøbing Mors, arrangeret af Dansk Center for Mindfulness, Århus Universitet ledet af Ph.D, cand.psych. Jacob Piet og meditationslærer Helen Gamborg.
 • 9-dages stilhedsretreat på Røsnæs arrangeret af psykolog og vipassana-lærer Uffe Damborg.
 • 5-dages stilhedsretreat på Sandbjerg Gods, Sønderborg, arrangeret af Dansk Center for Mindfulness, Århus Universitet ledet af Speciallæge i psykiatri Lone Fjordback og meditationslærer Hannah Jacobsen.
 • 2-dages Stress Behandlingskonference på Psykologisk Institut, Københavns Universitet.
 • Workshop i Region Hovedstadens Psykiatri, “Stolpegården”: Panikangst og agorafobi ved ledende psykolog, adj. professor Nocole Rosenberg.
 • 9-dages Practice Teaching Intensive (PTI), undervisere: Florence Meleo-Meyer og Christiane Wolf, Center for Mindfulness, UMASS University og Massachusetts Medical School, USA.
 • 4-dages Mental Health Conference, Dansk Center for Mindfulness, Århus Universitet.
TOP