Mobning

I sine mildere former giver mobning sig udtryk i, at et eller flere individer i en gruppe behandles på en måde, så de føler sig uvelkomne og udstødte. Forfølgeren udsættes for enten fysisk eller psykisk vold, som regel begge dele. Mobning defineres ved 3 forhold:

  1. Systematisk forfølgelse
  2. iværksat af en stærkere over for en svagere
  3. i en situation, som ikke kan forlades.

Mobning udøves flere steder, fx i skoler og på arbejdspladser, og den rettes mod et eller flere individer uden at de andre i gruppen reagerer. Det kan være mange forskellige ting, der udløser mobningen, ofte er der tale om, at der er en, der afviger fra det, mobberne anser for at være normalt. Men det kan også være en fysisk og psykisk svaghed, der gør at der opstår aggressive adfærdsformer, som rettes mod den svage.

Mobning er udtryk for en udstødelsesproces, der kan give gruppen en stærkere følelse af sammenhold og fælles identitet.

For den der bliver, eller er blevet udsat for mobning kan det få livsvarige konsekvenser og bl.a. føre til lavt selvværdangstdepression og selvmordsforsøg. Det er overordentlig vigtig at søge hjælp med henblik på at reducere negative tanker og følelser forbundet med disse oplevelser.

Det er min kliniske erfaring, at man med tiden kan lære “at være” med disse hændelser på en anden og mere hensigtsmæssig måde.

TOP