Priser

Jeg har ikke overenskomst med sygesikringen, dvs. at du ikke kan få tilskud til betalingen gennem sygesikringen. Har du derimod selv tegnet en sundhedsforsikring eller er omfattet af en på din arbejdsplads, så vil den dække udgifterne i forbindelse med samtaler hos psykolog. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark ydes et tilskud på 300 kr. pr. samtale.

En terapisession udgør 50 min.
Pris pr. session: 950 kr. (individuel terapi)

Afbud bedes meddelt senest kl. 12.00 dagen før aftalen. Ved afbud senere end dette, eller ved udeblivelser, afregnes det fulde beløb.

TOP