GRATIS PSYKOLOGFORLØB FOR 18-24 ÅRIGE MED DEPRESSION

Forebyg depression med Mindfulness

Depression er i følge WHO den største sygdomsbyrde på verdensplan. Har du haft en depression, er der 50 % risiko for at få tilbagefald. Har du haft tre depressioner er risikoen 80%.

Stress og angst er en risikofaktor for depression, og de to programmer Mindfulness-baseret stressreduktion (MBSR) og Mindfulness-baseret kognitiv terapi (MBKT) er effektive programmer til angst- og stressreduktion og forebyggelse af depression.

Sundhedsstyrelsen (Nationale Kliniske Retningslinjer) anbefaler Mindfulness som behandling mod angst og depression.

Sindet kan trænes ligesom kroppen

Der er videnskabelig dokumentation på, at mentalt heldbred kan trænes i lighed med det fysiske helbred, og at Mindfulness kan bruges hertil. Du skal blot sætte lidt tid af hver dag - ligesom hvis man ønsker at komme i god fysisk form.

Hvad er Mindfulness

Mindfulness handler om at være opmærksom på en bevidst måde i det aktuelle øjeblik. De fleste af os er ikke bevidste om, at vi en stor del af vores tid er styret af en strøm af automatiske tanker – tanker som vi kommer til at identificere os med, og tanker vi vurderer, og dømmer os selv med. Mindfulness er en enkel, og effektiv måde at blive opmærksom på de mest vanskelige tanker og følelser, og metoden lærer os, hvordan man undgår de tænkemåder, der fører til stress, angst, nedtrykthed, grublerier og selvbebrejdelser.

Det er ikke kun overfor depression denne metode har vist sig effektiv. Oprindeligt er den udviklet på baggrund af opmærksomhedsmeditation og bruges i dag i behandling af en række lidelser som stress, angst, smerte, kroniske sygdomme, udbrændthed, tristhed.

Forskning viser god effekt med Mindfulness

Forskningsresultater viser, at behandling med mindfulness meditation ikke alene medfører ændringer i følelser, tanker og adfærd, men også i den hjerneaktivitet der ligger til grund for indlæring, hukommelse og selvbillede. Du kan også forvente at få mere energi, større tilfredshed, mindre stress og færre smerter.

Formålet med kurset

6 ugers forløbet med MBKT-teknikker henvender sig til dig, der har eller har haft en depression, og som ønsker at styrke humøret og forebygge tilbagefald af depression. Metoden er specifikt udviklet til forebyggelse af depression.

Ved at træne opmærksomheden, kan du undersøge vanskelige tanker og tankemønstre der under depression har en tendens til at køre i ring, og du vil efterhånden lære at genkende og reducere negative tankemønstre.

Gennem daglig Mindfulness træning kan du netop lære at få øje på tanker og følelser, der fører dig i en depressiv retning, så du får langt større mulighed for at bremse en negativ udvikling mod depression.

På kurset vil du lære teknikker til at lindre dårligt humør og mistrivsel samt få opbygget og styrket et sundt mentalt helbred. Mental træning fremmer energi, venlighed, glæde og medfølelse.

Kan alle opnå resultater med Mindfulness

De fleste kan lære at meditere og opnå gode resultater med Mindfulness. Det eneste det kræver er, at du er motiveret for at gennemføre hele forløbet. Det vil sige så vidt muligt kommer til alle timer og så vidt muligt laver hjemmearbejdet. Hvis du ikke kan dedikere dig til forløbet lige nu, er det bedre at vente med at deltage.

Det kan være hårdt arbejde at meditere, og du kan undervejs bliver konfronteret med tanker og følelser, som kan være svære at håndtere. Men du behøver ikke at kunne lide at meditere eller have nogen forhåndserfaring med meditation for at deltage. Du behøver bare at gøre det. Så kan Mindfulness til gengæld blive en måde at være til stede på, som du kan bruge aktivt i hverdagen – resten af livet.

Hvordan foregår det?

  • Kurset foregår i gruppe med højest 9 deltagere
  • Gruppen mødes seks gange - én gang om ugen i 2 timer
  • Der vil være 45 - 60 min. hjemmetræning 6 gange om ugen
  • Forløbet indledes med en individuel samtale med underviser psykolog Mariann Keis
  • Vi laver en række praktiske mindfulness-øvelser fx mindful walking, kropscanning, siddende meditation, simple yogaøvelser
  • Der vil også være undervisning om fx tanker, måder at opfatte situationer på, stress-fysiologi, kommunikation og så taler vi om hvordan det går med træningen
  • Undervejs i forløbet vil der ligeledes være mulighed for en individuel samtale, hvis der er behov for dette

(Litteratur: Dansk Center for Mindfulness, Århus Universitet, Jon Kabat-Zinn, Mark Williams et.al)

Klik her for tilmelding og yderligere oplysninger om forløbet

 

TOP