Grundlæggende personlige rettigheder

Eksempler:

Jeg har ret til at give udtryk for min mening.
Jeg har ret til at give udtryk for mine egne synspunkter, værdier og holdninger.
Jeg har ret til at synes, at mine egne behov er lige så vigtige som andre menneskers behov.
Jeg har ret til at have følelser som glæde, vrede, sorg og skuffelse.
Jeg har ret til at udtrykke mine følelser.
Jeg har ret til at blive hørt og til at blive taget alvorligt.
Jeg har ret til at blive respekteret på lige fod med andre mennesker.
Jeg har ret til at bestemme, om jeg vil leve op til andres forventninger eller handle som det passer mig, blot jeg ikke krænker andres rettigheder.
Jeg har ret til ikke altid at være perfekt.
Jeg har ret til at begå fejl.
Jeg har ret til at skifte mening.
Jeg har ret til at sige, når der er noget, jeg ikke kan forstå eller noget jeg ikke ved.
Jeg har ret til ikke at tage ansvar for andres problemer.
Jeg har ret til, at bede om det jeg gerne vil.
Jeg har ret til at være mig selv, udtrykke mig selv, og handle som jeg finder rigtigt.
TOP