Betalingsbetingelser

Bemærk at tilmelding til events/kursus er bindende og ved framelding tilbagebetales indbetalt kursusgebyr ikke. Man er imidlertid velkommen til at overdrage pladsen til en anden. Deltagelse på holdet er først endeligt sikret når kursusgebyr er modtaget. Bliver man undervejs i kurset forhindret i at møde op refunderes disse gange ikke, ej heller er det muligt at tage mistede kursusgange på et andet hold.

TOP