Depression

Depression

Har du nogensinde følt, at alt var håbløst og så sort ud? Formentlig for en tid, men for flere og flere mennesker, hver femte dansker, bider symptomerne sig fast – og i mange tilfælde udvikler de sig til en egentlig depression. Ved episoder med let, moderat og svær depression ses nedsat humør, energi og aktivitetsniveau. Evnen til at glæde sig og føle interesse er ligeledes nedsat, koncentrationen er svækket, og der er udtalt øget træthed med uoverkommelighedsfølelse. Søvnen er sædvanligvis forstyrret og appetitten mindsket. Selvfølelse og selvtillid er næsten altid nedsat, og selv ved lettere depression er tanker om skyld og ringeagt ofte til stede.

Depressionen kan være ledsaget af såkaldte somatiske symptomer som interesse- og glædesløshed, tidlig opvågnen flere timer før vanligt, døgnvariation hvor tilstanden er værst om morgenen, udtalt psykomotorisk hæmning, appetitløshed, vægttab og nedsat sexlyst.

 

Afhængig af antal og sværhedsgrad af symptomer klassificeres den depressive episode som let, moderat eller svær:

I let grad er personen påvirket af tilstanden, men vil oftest være i stand til at fortsætte med sædvanlige aktiviteter.

I moderat grad kan personen vanskeligt fortsætte sædvanlige aktiviteter.

I svær grad er symptomerne til stede i udtalt og pinefuld grad med lavt selvværd og skyldfølelse. Selvmordstanker og handlinger optræder hyppigt.

Det er videnskabeligt bevist, at jo tidligere en person får behandlet sin depression, jo bedre er helbredelsesmulighederne. Det er ligeledes dokumenteret, at kognitiv adfærdsterapi er mindst lige så effektiv som medicinsk behandling, men hvis man har en svær depression, kan det i nogle tilfælde være en god idé at kombinere kognitiv terapi og medicin. Flere og flere undersøgelser viser også god effekt med mindfulness meditation ikke mindst med henblik på at forebygge nye depressioner (se tidligere deltageres refleksioner over kurset).

Sidste del af et typisk kognitivt forløb rettes mod at ruste til fremtiden og have øje for risikofaktorer, sådan at risikoen for at udvikle en ny depression mindskes.

Se også vinterdepression

Diagnostiske kriterier for depression.

Tilbage til stress

Tilbage til krise

Tilbage til mobning

Tilbage til smerter og kronisk sygdom