Terapi i skoven

Jeg har valgt at etablere min psykolog praksis i et hus i skoven. Min hensigt med at lave terapi i skoven er flere, men hovedformålet er viden om at mennesker, der befinder sig i naturen, styrker evnen til at opnå sundhed, indre ro og balance. Samspillet mellem terapi og natur tænkes at spille sammen i fin harmoni, ikke mindst fordi opnåelse af sindsro og ligevægt ofte er et mål for den enkelte klient. Det er samtidigt et vigtigt fundament for udvikling og opretholdelse at tanker, følelser og handlinger der er mere hensigtsmæssige for personen.

Kognitiv terapi

En af de vigtigste grunde til, at jeg har valgt at bruge kognitiv adfærdsterapi som central terapeutisk metode er, at kognitiv terapi er en højt specialiseret terapiform, der har vist sig at have stor behandlingsmæssig effekt på en række lidelser. Styrken er forskning. Videnskabsfolk over hele verdenen har udviklet, og udvikler løbende forskellige fremgangsmåder til hver enkelt psykisk lidelse, fx  til socialfobi, personlighedsforstyrrelser og depression. Dette sikrer effektiv behandling og høj faglighed i de terapeutiske metoder der anvendes. 

Mindfulness

Mindfulness handler om at være opmærksom på en bevidst måde i det aktuelle øjeblik. De fleste af os er ikke bevidste om, at vi en stor del af vores tid er styret af en strøm af automatiske tanker – tanker som vi kommer til at identificere os med, og tanker vi vurderer, og dømmer os selv med. Mindfulness er en enkel, og effektiv måde at blive opmærksom på de mest vanskelige tanker og følelser, og metoden lærer os, hvordan man undgår de tænkemåder, der fører til nedtrykthed, grublerier og selvbebrejdelser.